Meny_Skribent_Bild_Center.png

Hej från teamet på Plexian®.

Välkommen till Plexians blogg. Här kan du ta del av nyheter om oss och branschen. Feedback? Kontakta mig på johan@plexian.se

Allt gott!

Så blir du en bra ledare på jobbet

Så blir du en bra ledare på jobbet

Varför är det så viktigt att vara bra på att leda och följa? Först av allt, om du är en dålig ledare eller svag lagspelare kommer du förbises. För det andra kan de båda rollerna byta plats på ett ögonblick. Du kan vara den utvalda ledaren nu, men om någon annan dyker upp helt ut ur det blå och har en utmärkt idé kan du tvingas byta plats och sitta i baksätet ett tag. 


Klarhet ✏
Självklart har individuella medarbetare sina egna motiv. Men gruppens mål är den röda tråden du alltid bör dra i för att få alla att samarbeta. Spendera tid på att definiera ditt uppdrag. Utkristallisera det. Skriv ner det. 
  
Roller 👩‍🏫
Gruppen består av flera individer och alla har sin egen åsikt om saker och ting. Men varje grupp har en ledare för att kunna ta sig framåt. Om det är du som har ansvaret för gruppen, påminn alla medlemmar att du värderar deras åsikter men för att kunna ta sig framåt kommer beslut tas och implementeras.

Om du når ett dödläge med någon i gruppen, ha ett privat samtal med personen. Om personen ej accepterar dina beslut som ledare betyder detta att de ifrågasätter din auktoritet. Tala om detta med din överordnade. Det kan vara så att du överskrider dina gränser. Om det är fallet, erkänn det för dig själv. Men om din överordnande säger att du agerar rimligt så behöver du stå på dig. Gör det tydligt att beslut har fattats och gruppmedlemmarna antingen kan acceptera det eller bli bortplockade från teamet.

Ledarskap ⚖
Som ledare måste du vara försiktig. Låt inte någons ego (inklusive ditt eget) ta över gruppen. Påminn kontinuerligt alla om vad syftet med gruppen är. När någon föreslår en idé som du inte tror är speciellt användbar, var vänlig. Innan du levererar de dåliga nyheterna, säg något du tycker var bra med vad de sa eller gjorde och därefter säger du din åsikt.

Kommunicera 🗨
Om någon i din grupp glömmer gruppens mål eller blandar ihop beslut, bli inte arg. Istället bör du ta varje tillfälle att förklara varför du gör vad du gör och vad slutresultatet ska bli.

Acceptans ⛵
Även om du är den officiella gruppledaren, var uppmärksam på tillfällen att lyfta fram andra gruppmedlemmar. När någon kommer med en idé, avfärda den inte direkt. Istället bör du ta dig tiden att utvärdera förslaget. Om det hjälper gruppens att uppnå sina mål, välkomna idén. Ge personen bollen och låt denne springa med den. Om gruppen mål kan åstadkommas snabbare genom att någon annan får ta över rodret visar det på din förmåga som ledare att fokusera på gruppens mål först och främst.
 

Plexians grundare Sami Sulieman - ett reportage

Plexians grundare Sami Sulieman - ett reportage

5 fördelar med en digital kortstrategi

5 fördelar med en digital kortstrategi